English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Số ký hiệu văn bản 315/BC-UBND
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày hiệu lực 17/12/2019
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 315BC.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang