English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu văn bản 273/BC-UBND
Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày hiệu lực 15/10/2018
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 273BC.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang