English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 252/BC-UBND
Ngày ban hành 24/09/2018
Ngày hiệu lực 24/09/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 252BC-UBND1-merged-compressed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang