English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/TB-VP 27/05/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 Tải về
81/TB-VP 28/04/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 Tải về
02/CT-UBND 04/04/2022 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
57/TB-VP 31/03/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 Tải về
26/TB-VP 24/02/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 Tải về
16/TB-VP 08/02/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 Tải về
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
35/TB-VP 05/04/2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 Tải về
15/TB-VP 25/02/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 Tải về
08/TB-VP 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 Tải về
167/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 Tải về
137/TB-VP 30/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 Tải về
127/TB-VP 01/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 Tải về
106/TB-VP 31/08/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 Tải về
64/TB-VP 04/06/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 Tải về
1019/UBND-CNXD 25/03/2020 Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 16/3/2020 Tải về
24/TB-VP 28/02/2020 Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 Tải về
18/TTr-VP 13/01/2020 Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tải về
02/TB-VP 02/01/2020 Thông báo số: 02/TB-VP ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 Tải về
17/TB-UBND 21/02/2019 Thông báo số: 17/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Huế (Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang