English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
372/BC-UBND 14/12/2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 Tải về
23/BC-UBND 10/02/2020 Tình hình kinh tế xã hội tháng 01, một số công tác trọng tâm tháng 02/2020 Tải về
07/BC-UBND 08/01/2020 Báo cáo số: 07/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2019 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2020 Tải về
315/BC-UBND 17/12/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 Tải về
311/BC-UBND 13/12/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2019 Tải về
268/BC-UBND 07/11/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2019 Tải về
249/BC-UBND 09/10/2019 Báo cáo số: 249/BC-UBND tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2019 Tải về
221/BC-UBND 09/09/2019 Báo cáo số: 221/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9/2019 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 14/8/2019) Tải về
146/BC-CTK 26/08/2019 Báo cáo số: 146/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 Tải về
199/BC-UBND 06/08/2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8/2019 (Từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/7/2019) Tải về
56/KH-UBND 01/07/2019 Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 21/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tải về
54/BC-CTK 26/03/2019 Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 Tải về
246/BC-CTK 25/10/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 Tải về
273/BC-UBND 15/10/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2018 Tải về
252/BC-UBND 24/09/2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
159/BC-CTK 27/07/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 Tải về
144/BC-CTK 27/06/2018 Tình hình kinh tế xã hội ước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
114/BC-CTK 27/05/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 Tải về
86/BC-CTK 27/04/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018 Tải về
67/BC-CTK 27/03/2018 Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2018 Tải về
1234

Chung nhan Tin Nhiem Mang