English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 242
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/KH-UBND 16/05/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
27/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
645/QĐ-UBND 04/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh Tải về
372/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
373/QĐ-UBND 15/02/2022 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022 Tải về
14/KH-UBND 14/02/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Tải về
356/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long Tải về
07/KH-UBND 28/01/2022 Kiểm tra công vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
248/QĐ-UBND 27/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang