English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1443/QĐ-TTg 31/10/2018 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1441/QĐ-UBND 08/07/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
73/NQ-CP 06/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh Tải về
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải về
599/QĐ-UBND 30/03/2018 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1336/QĐ-UBND 15/08/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
58/QĐ-UBND 13/01/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về
1290/QĐ-UBND 04/07/2013 phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh Tải về
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị Tải về
438/QĐ-TTg 24/03/2011 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Tải về
19/2010/TT-BXD 22/10/2010 Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tải về
898/QĐ-UBND 19/05/2010 Quy hoạch đầu tư phát triển vùng lúa chất lượng cao tỉnh trà vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
38/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị Tải về
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Tải về
30/2009/QH12 17/06/2009 Quy hoạch đô thị Tải về
1570 /QĐ-UBND 21/10/2008 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
178 /QĐ-UBND 23/01/2008 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
/QĐ-UBND 01/01/2007 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
/QĐ-UBND 01/01/2007 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang