Tổng số: 236
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2024/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2024/QĐ-TTg 05/04/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ Tải về
05/2024/QĐ-TTg 26/03/2024 Quyết định Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Tải về
04/2024/QĐ-TTg 22/03/2024 Quyết định Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Tải về
03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
03/2024/QĐ-UBND 23/02/2024 Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2024/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2024/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình và mức chi phí bảo trì công trình trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
33/2023/QĐ-TTg 29/12/2023 Quyết định Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư Tải về
36/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...