English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 06/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang