English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 01/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang