English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 12/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang