NGHỊ QUYẾT SỐ BAN HÀNH BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 1084/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT SỐ BAN HÀNH BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt NGUYỄN SINH HÙNG
Tài liệu đính kèm Tải về