NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/02/2015
Ngày hiệu lực 12/02/2015
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt NGUYỄN TẤN DŨNG
Tài liệu đính kèm Tải về