LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 45/2009/QH12
Ngày ban hành 25/11/2009
Ngày hiệu lực 25/11/2009
Trích yếu nội dung LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế tài nguyên
Người ký duyệt NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Tài liệu đính kèm Tải về