ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ១៧ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧២នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៤៦៤៣ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៦ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំ និង០២ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន) បានព្យាបាលជាសះស្បើយ ១.៩៧៥នាក់ កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៤នាក់។

ក្នុង ៤៧២ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ៤៥ ករណី

ស្រុកកាងឡុង៖ ៥៣ ករណី

ស្រុកកូវកែ ២២ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ៣២ ករណី។

 ស្រុកចូវថាញ់៖ ៣៦ ករណី

ស្រុកថ្កូវ៖ ១៦៨ ករណី

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ៦៤ ករណី

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ២៧ ករណី

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ២៥ ករណី

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២០៩ អ្នកជំងឺ  T.V.S ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៥៥ មានអាយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី៨ ទីក្រុងត្រាវិញ។

ករណីស្លាប់ទី ២១០ អ្នកជំងឺ C.V.S ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៣០ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ៊ីបថាញ់ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២១១ អ្នកជំងឺ T.S ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៥៥ មានអាយដ្ឋាននៅដូងចូវ ស្រុកយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២១២ អ្នកជំងឺ D.T.L ភេទប្រុស កើឆ្នាំ ១៩៣៧ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ្វាអ៊ឹង ស្រុកកូវកែ។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥.២៨៣នាក់, បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ២៨.៧៧៦  និងមានករណីស្លាប់ ២១២នាក់៕

 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1594
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 13,317
  • ទាំងអស់: 337,021