ស្ថានភាពកូវីដ-១៩ នៅខេត្តត្រាវិញថ្ងៃទី ១៨ មករា ឆ្នាំ ២០២២

យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ស្កាត់អាសន្នរោគជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ខេត្ត លទ្ធផលតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ត្រាវិញបានកត់ត្រាករណីវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៣៨នាក់ (ក្នុងនោះមាន ៦២៩៣ករណីរកឃើញក្នុងសហគមន៍, ០៦ករណីរកឃើញក្នុងមណ្ឌលសុខាភិបាល ០២ករណីជាប្រជាជនពីក្រៅខេត្តចូលមកមូលដ្ឋាន ០១ករណីបានធ្វើចត្តាឡីស័កពីមុន) បានព្យាបាលជាសះស្បើយ ៤១៦នាក់ កត់ត្រាករណីស្លាប់ ០៣នាក់។

ក្នុង ៦៣៨ ករណីវិជ្ជមានជាមួយ SARS-CoV-2 កត់ត្រានៅតាមមូលដ្ឋាន

ទីក្រុងត្រាវិញ៖ ៨៤ ករណី

ស្រុកកាងឡុង៖ ៣៧ ករណី

ស្រុកកូវកែ ៧០ ករណី។

 ស្រុកទីវកឹង៖ ១១០ ករណី។

 ស្រុកចូវថាញ់៖ ៣៤ ករណី

ស្រុកថ្កូវ៖ ៤១ ករណី

ស្រុកកូវង៉ាង៖ ៥៦ ករណី

ស្រុកយ្វៀងហាយ៖ ១២៦ ករណី

ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ៖ ៧៩ ករណី

បណ្តាករណីស្លាប់រួមមាន៖

ករណីស្លាប់ទី ២១៣ អ្នកជំងឺ  H.V.H ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ ១៩៤៩ មានអាយដ្ឋាននៅឃុំហ៊ីបហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង។

ករណីស្លាប់ទី ២១៤ អ្នកជំងឺ L.T.V ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៦០ មានអាយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី ១ សង្កាត់ទី១ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ។

ករណីស្លាប់ទី ២១៥ អ្នកជំងឺ T.T.K.T ភេទស្រ្តី កើតឆ្នាំ ១៩៦៦ មានអាយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី ១ ទីប្រជុំជនកូវកែ ស្រុកកូវកែ។

ដូចច្នេះ គិតដល់រសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ទូទាំងខេត្តត្រាវិញមានករណីវិជ្ជមានជាមួយនឹងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥.៩២១នាក់, បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ២៩.១៩២  និងមានករណីស្លាប់ ២១៥នាក់៕

 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 1555
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 13,278
  • ទាំងអស់: 336,982