សិក្ខាសាលាប្រឹក្សា ណែនាំ ទៅបន្តការសិក្សាឧត្តមវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៤ ឧសភា ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតខេត្ត មន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច សហការជាមួយមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ SHB ចាត់តាំងសិក្ខាសាលាប្រឹក្សា ណែនាំទៅបន្តការសិក្សាឧត្តមវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់។

ចូលរួមសិក្ខាសាលាមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពលកម្ម យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច មន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល តំណាងសម្ព័ន្ធ Avestos - ប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ SHB ធនាគារគោលនយោបាយខេត្ត តំណាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ការិល័យពលកម្ម យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង បណ្តាសាលាឧត្តមកសិក្សា មហាវិទ្យាល័យ អប់រំជាប្រចាំបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង។ល។ ព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សជាង៣០០នាក់ មកពីបណ្តាសាលាវិទ្យាល័យនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តចូលរួម។

នៅសិក្ខាសាលា ក្រុមហ៊ុន SHB ឧទ្ទេសនាមពីកម្មវិធីទៅបន្តការសិក្សាឧត្តមវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ និងតួនាទី ការទទួលខុសត្រូវរបស់ SMH និងដៃគូចំពោះបណ្តាបេក្ខជនគណៈចូលរួមកម្មវិធី។ មន្ទីរពលកម្ម យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចខេត្តចែករំលែកពីផលប្រយោជន៍ លក្ខណៈ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សិស្សគណៈចូលរួមកម្មវិធី គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភរបស់ខេត្តត្រាវិញ និងក្រុមហ៊ុន SHB សម្រាប់សិស្សខេត្តត្រាវិញនៅពេលចូលរួមកម្មវិធី។

បានដឹងថា ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយខេត្តត្រាវិញក្នុងបុព្វហេតុអប់រំ ដើមឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ចូលរួមជ្រោមជ្រែងចលនា «រលកសេវានិងកុំព្យួទ័រ»សម្រាប់ប្អូនៗ ក្រុមហ៊ុន SHB និងសាជីវកម្ម Avestos ជូនកុំព្យួទ័រចំនួន៤០គ្រឿងឲ្យសិក្សានុសិស្សក្រីក្រក្នុងខេត្ត ដើម្បីជួយប្អូនបានបន្តការសិក្សាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងស្ថានភាពត្រូវរងឥទ្ធិពលរួមដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ជំនួយអាហារូបករណ៍១០ចំណែកឲ្យនិស្សិតក្រីក្រមានការជួបលំបាករបស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញឆ្លងកាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ នៅសិក្ខាសាលាលើកនេះ SHB បានឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ពិសេសមួយចំណែកឲ្យសិស្សក្រីក្រឆ្លងកាត់ការលំបាក មានតម្លៃ១៥០លានដុង។

នាបច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីទៅសិក្សានៅបរទេសអនុមហាវិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈបានសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលអនុវត្តក្នុងអាជីវកម្មនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រជាច្រើន និងឱកាស កម្មវិធីទៅសិក្សានៅប្រទេសក្រៅនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ បានប្អូនៗនិងអាណាព្យាបាលសិស្សជ្រើសរើស។ សិក្ខាសាលាលើកនេះបាននាំមកព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ អត្ថន័យពីកម្មវិធីទៅសិក្សានៅបរទេសនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ ការងារគ្រប់គ្រង ប្រឹក្សាណែនាំវិជ្ជាជីវៈ ឱកាសការងារ។ល។ ដល់ប្អូនៗសាលាវិទ្យាល័យនៅពេលចូលរួមកម្មវិធី៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 920
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 12,032
  • ទាំងអស់: 403,024