ប្រជាខេត្តត្រាវិញបានឧបត្ថម្ភថ្លៃគាំពារកសិកម្មចំពោះបង្គារនាគ បង្គារជើងសនិងត្រីប្រា

កន្លងទៅហើយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ឡេមិញខៃ បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៣/២០២២/QD-TTg ស្តីពីអនុវត្តគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភគាំពារកសិកម្ម។ 

តាមនោះ នឹងគាំទ្រយ៉ាងហោច៩០% ថ្លៃគាំពារកសិកម្មចំពោះបុគ្គលផលិតកម្មកសិកម្មស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាគ្រួសារក្រ ជិតក្រតាមបទដ្ឋានក្រពហុសណ្ឋាន។ ចំពោះបណ្តាបុគ្គលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រ និងបណ្តាអង្គការសម្រេចពេញលក្ខណៈបានឧបត្ថម្ភយ៉ាងហោច២០% នៃថ្លៃគាំពារកសិកម្ម។

មុខសញ្ញាបានឧបត្ថម្ភគាំពារថ្លៃគាំពារកសិកម្មបានបំពេញបន្ថែមប្រៀបជាមួយសេចក្តីសម្រេចលេខ២២/២០០៩/QD-TTg ចុះថ្ងៃទី២៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ រួមមាន៖

- ដំណាំ (ស្រូវ, កៅស៊ូ, ម្រេច, ស្វាយចន្ទី, កាហ្វេ)

- សត្វចិញ្ចឹម (ក្របី, គោល, ជ្រូក)។

- វារីវប្បកម្ម(បង្គានាគ, បង្គារបាយ, ត្រីប្រា)។

ចំពោះភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញ ប្រជាជននឹងបានឧបត្ថម្ភថ្លៃគាំពារចំពោះបង្គារនាគ បង្គារជើងស និងត្រីប្រា។ បណ្តាហានិភ័យបានគាំពារនឹងបានឧបត្ថម្ភចំពោះដំណាំស្រូវ កៅស៊ូ ស្វាយចន្ទីរ កាហ្វែ ក្របី គោ ជ្រូក បង្គារនាគ បង្គារបាយ ត្រីប្រាជាគ្រោះធម្មជាតិ(ព្យុះ សម្ពាធទាប ខ្យល់នាគ រន្ទះ ទឹកជំនន់ បាក់ស្រុតដី។ល។) ជំងឺចំពោះស្រូវ(ជំងឺតឿលឿង ជំងឺស្លឹករួញតឿ ) ជំងឺចំពោះក្របី គោ ជ្រូក(ជំងឺអ៊ុតក្តាម ត្រចៀកបៃតង។ល។) ទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមិនគាំទ្រដល់បណ្តាហានិភ័យជំងឺចំពោះដើមកៅស៊ូ ម្រេច កាហ្វែ បង្គារនាគ បង្គារបាយ ត្រីប្រា។

រយៈពេលអនុវត្តឧបត្ថម្ភថ្លៃគាំពារកសិកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃ២៤ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 1
  • ថ្ងៃនេ: 957
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 12,069
  • ទាំងអស់: 403,061