សមមិត្តឡេថាញ់បិញសួរសុខទុក្ខ និងប្រសិទ្ធពរបុណ្យតេតដល់បណ្តាអាជីវកម្មវិស័យទេសចរណ៍

កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា សមមិត្តឡេថាញ់បិញ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រសិទ្ធពរបុណ្យតេតដល់តំបន់ទេសចរណ៍ហ្វិញខា សង្កាត់ទី ៤ ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ឯកសមាជិកទេសចរណ៍ដាយឡើយ សង្កាត់ទី ១ ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ឯកសមាជិកពាណិជ្ជកម្ម-ទេសចរណ៍វិញបិញ សង្កាត់ទី ៨ និងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនទេសចរណ៍ត្រាវិញ សង្កាត់ទី ៣ ទីក្រុងត្រាវិញ។

សមមិត្តឡេថាញ់បិញប្រសិទ្ធពរក្រុមហ៊ុនចំកាត់ឯកសមាជិកទេសចរណ៍ដាយឡើយ សង្កាត់ទី ១។

ស្ថិតនៅនឹងបណ្តាកន្លែងដែលបានអញ្ជើញទៅដល់ សមមិត្តឡេថាញ់បិញបានកំណត់ត្រា និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមវិភាគទានរបស់បណ្តាអាជីវកម្មទៅក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ខេត្តក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ ដោយបញ្ជាក់បានថាទេសចរណ៍គឺជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញរបស់ខេត្ត សមមិត្តឡេថាញ់បិញ សង្ឃឹមថាបណ្តាអាជីវកម្មគប្បីបន្តទាញយកល្អភាពមានព្រៀប សក្តានុពលអំពីទេសចរណ៍របស់ខេត្តដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរចូលមកខេត្តពីមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនជាង។

ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសនិទាឃរដូវគ្វីម៉ាវឆ្នាំ ២០២៣ សមមិត្តឡេថាញ់បិញប្រសិទ្ធពរដល់បណ្តាអាជីវកម្មប្រកបដោយសុខភាពមួនមាំ ធ្វើអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្ត៕ 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 18
  • ថ្ងៃនេ: 591
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 11,216
  • ទាំងអស់: 857,304