2/2020. Tên nhiệm vụ: Khảo sát tỉ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020
Lượt xem: 3858

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Xã hội học Ứng dụng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS, NCVC Nguyễn Thị Thu Hương

• Mục tiêu nhiệm vụ: Xác định  được tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020; Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020; Xây dựng hệ thống các giải pháp hiệu quả nhằm giảm gánh nặng chi y tế từ hộ gia đình, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế của các hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nghiên cứu tổng quan về vấn đề chi tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh; Xác định tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020; Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020; Giải pháp hiệu quả nhằm giảm gánh nặng chi y tế từ hộ gia đình, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế của các hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp; Phương pháp chọn mẫu định lượng và định tính; Phương pháp phân tích SWOT.

• Kết quả dự kiến

- Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu; Báo cáo phân tích xử lý số liệu; Kỷ yếu Hội thảo khoa học; Báo cáo thực trạng chi phí từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hội gia đình tỉnh Trà Vinh; Báo cáo xác định tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh năm 2019-2020; Báo cáo tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi cho chăm sóc y tế của hộ gia đình tỉnh Trà Vinh 2019-2020; Báo cáo đề xuất giải pháp nhằm giảm gánh nặng chi y tế từ hộ gia đình, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế của các hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh.

- 02 Bài báo đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: từ tháng 10/2019 đến tháng 04/2021


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1934
  • Trong tuần: 21 303
  • Tất cả: 4324580