14/2020. Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4088

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung Tâm Giống

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Chí Thọ

• Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Hoàn thiện quy trình sản xuất cua giống đạt tỷ lệ sống trên 10% nhằm chủ động về con giống, đáp ứng nhu cầu cua giống phục vụ người nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu cụ thể:

* Giai đoạn 1:

- Hoàn thiện quy trình nuôi vỗ cua mẹ đạt tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60 % trở lên.

- Hoàn thiện quy trình ương ấu trùng cua biển đạt tỷ lệ sống đến cua 1 trên 10%.

* Giai đoạn 2: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cua biển đạt tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60% trở lên và ấu trùng đạt tỷ lệ sống đến cua 1 trên 10%.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

* Giai đoạn 1: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cua mẹ trong xô nhựa và ương ấu trùng cua biển: Nuôi vỗ cua mẹ; Ương ấu trùng cua với các mật độ và giai đoạn san thưa khác nhau

* Giai đoạn 2: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cua biển

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cua biển, tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60% trở lên và ấu trùng đạt tỷ lệ sống đến cua 1 trên 10 %

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

- Nuôi vỗ cua mẹ: vệ sinh chuẩn bị trại, chuẩn bị nước nuôi vỗ cua mẹ, ấp cua mang trứng

- Ương ấu trùng cua với các mật độ và giai đoạn san thưa khác nhau

+ Ương ấu trùng cua với các mật độ Zoea1 300 con/lit,  400con/lít, 500 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 3.

+ Ương ấu trùng cua với các mật độ Zoea1 300 con/lit,  400con/lít, 500 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 4.

+ Ương ấu trùng cua với các mật độ Zoea1 300 con/lit,  400con/lít, 500 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 5.

- Hội thảo, bố trí  nghiệm thức

• Kết quả dự kiến

- Giai đoạn 1: 450.000 con cua giống giai đoạn cua 1 đạt 10-14g/1.000  con

- Giai đoạn 2: 350.000 con cua giống giai đoạn cua 1 đạt 10.14g/1.000 con

- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cua mẹ trong xô nhựa

- Quy trình kỹ thuật ương ấu trùng cua biển theo hình thức san thưa

- Quy trình sản xuất giống cua biển

- 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí có chỉ số ISSN

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 12/2019  đến tháng 12/2020


Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 1995
  • Trong tuần: 21 364
  • Tất cả: 4324641