Lượt xem: 3307

8/2021 Tên đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Giống

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Chí Thọ

* Cá nhân tham gia chính: ThS. Lê Chí Thọ; ThS. Lê Tân Thới; KS. Nguyễn Thị Phượng; KS. Nguyễn Thanh Tuấn; KS. Trần Thanh Điền

* Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hoàn thiện quy trình nuôi vỗ cua mẹ đạt tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60% trở lên.

- Hoàn thiện quy trình ương ấu trùng cua biển đạt tỷ lệ sống đến Cua 1 trên 100%

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cua biển đạt tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60% trở lên và ấu trùng đạt tỷ lệ sống đến Cua 1 trên 10%.

* Kết quả thực hiện:

Đề tài đã hoàn thiện các quy trình:

- Quy trình nuôi vỗ cua mẹ đạt tỷ lệ sống cua mẹ ôm trứng và nở tốt trên 60%;

- Quy trình ương ấu trùng cua biển theo hình thức san thưa hiệu quả nhất;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống theo hình thức san thưa đạt tỷ lệ sống từ Zoea 1 đến Cua 1 trên 10%;

- Quy trình sản xuất giống cua biển với tỷ lệ cua mẹ ôm trứng và nở tốt từ 60% trở lên và đạt tỷ lệ sống đến Cua 1 trên 10%, quy trình phù hợp với điều kiện sản xuất ở tỉnh Trà Vinh

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 12/2019 - 6/2021

* Kinh Phí thực hiện: 570.983.300 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 33,732
  • Tất cả: 4,087,521