Đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021


ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ TRÀ VINH (4 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Ngô Chí Cường

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị


 

  

+ Họ tên: Nguyễn Trung Dũng

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học ngành Quản trị Kinh doanh

 

+ Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Ly

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Đại học Chính trị học

 

  

 

 

+ Họ tên: Hòa thượng Thạch Oai

+ Sinh năm: 1959

+ Quê quán:  Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung cấp Phật học

 

 

ĐƠN VỊ THỊ XÃ DUYÊN HẢI (3 ĐẠI BIỂU)

 

 + Họ tên: Trần Trí Dũng

+ Sinh năm: 1959

+ Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

 + Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủyPhó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Xã hội - Nhân văn, Cử nhân Luật

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Văn Quyển

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán:  Xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ:  Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Trình độ:  Đại học Kinh tế học, Đại học Luật

 

 

 

ĐƠN VỊ HUYỆN CÀNG LONG (8 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Châu Văn Hòa

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Ấp 6, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Trình độ: Đại học Hành chính

 

 

 

+ Họ tên: Lê Văn Hẳn

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư phạm Ngữ văn, cử nhân Hành chính

  

 

+ Họ tên: Trần Thị Bích Phượng

+ Sinh năm: 1976

+ Quê quán: Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Báo Chí

 

 

 

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Càng Long

+ Trình độ: Đại học Kinh tế, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

+ Họ tên: Lê Minh Nguyện

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Trà Vinh
+ Trình độ: 
Đại học Kiến trúc

 

 

 

+ Họ tên: Trần Văn Dài

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: ấp Rạch Rô 2, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

 

Họ tên: Võ Duy Thanh

+ Sinh năm: 1962

+ Quê quán: Ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Nguyên Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học (HVCT, ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước)

 

 

+ Họ tên: Đăng Văn Chung

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Chủ nhiệm Đoàn Luật sự tỉnh Trà Vinh
+ Trình độ: Đại học Luật, chuyên ngành Luật kinh tế

 

 

 

ĐƠN  VỊ HUYỆN CẦU KÈ (6 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Nguyễn Thành Tâm

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán: : Xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh

 + Trình độ: Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Tiến sĩ Triết học

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Thành Đông

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Ấp Phú Hòa, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

+ Họ tên: Dương Huy Phong

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán: Ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh Chi nhánh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Liễu

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
+ Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè

+ Trình độ: Cao học Quản lý giáo dục


 

+ Họ tên: Nguyễn Thế Ngoan

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán: Xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

 Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Trịnh Thị Phương

+ Sinh năm: 1985

+ Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè

+ Trình độ: Cử nhân Ngữ văn

 

ĐƠN VỊ HUYỆN TIỂU CẦN (5 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Đồng Văn Lâm

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế

 

 

 

+ Họ tên: Sơn Tươi

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ:  Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

+ Họ tên: Đặng Quốc Khởi

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Luật; Cử nhân Chính trị học

 

 

+ Họ tên: Thạch Thị Thu Hà

+ Sinh năm: 1981

+ Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Xã hội học

 

+ Họ tên: Lâm Văn Phong

+ Sinh năm: 1983

+ Quê quán: Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Chính trị họcĐƠN VỊ HUYỆN CHÂU THÀNH (7 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Đặng Thị Phương

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Báo chí

 

 

 

 

+ Họ tên: Lâm Sáng Tươi

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học An ninh

 

  

+ Họ tên: Kim Rương

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

+ Trình độ: Đại học Sư phạm Tiểu học, Cử nhân Kinh tế

 

 

 

+ Họ tên: Huỳnh Thị Kim Hương

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán: Ấp Tân Trung Giồng, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh
+ Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Châu Thành
+ Trình độ: Đại học Sư phạm Vật lý

 

 

 

+ Họ tên: Hòa thượng Thạch Sok Xane

+ Sinh năm: 1950

+ Quê quán: Ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung cấp Phật học

 


 

+ Họ tên: Kiên Thị Thanh Xuân

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành

+ Trình độ: Đại học Xã hội học (Cử nhân Xã Hội học) 

 

+ Họ tên: Nguyễn Thị Bạch Vân

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
+ Trình độ: Kỹ sư Nữ công; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Tiến sĩ Triết học

 

ĐƠN VỊ HUYỆN CẦU NGANG (6 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Trần Bình Trọng

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 + Trình độ: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Hành chính


 

+ Họ tên: Dương Hoàng Sum

+ Sinh năm: 1974

+ Quê quán: Xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Trình độ: Đại học Hành chính, Đại học Luật, Đại học kinh tế 

 

 

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Cử nhân Kinh tế Phát triển

 

 

 

+ Họ tên: Phạm Quốc Dũng

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Cục trưởng Cục thuế tỉnh Trà Vinh

 + Trình độ: Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; Ngành: Kinh tế Nông lâm; Đại học Kinh tế ngành: Quản lý kinh tế

 

 

+ Họ tên: Thạch Thị Sa Thy

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành

 + Trình độ: Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Luật

 

 

 

+ Họ tên: Kiên Sóc Kha

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Bác sỹ Đa Khoa

 


ĐƠN VỊ HUYỆN TRÀ CÚ (7 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Kim Ngọc Thái

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế Chính trị

  

+ Họ tên: Trầm Thị Triệt

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Bí thư Huyện ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú

+ Trình độ: Cử nhân Triết học - chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đại học Kinh tế phát triển 

+ Họ tên: Đinh Công My

+ Sinh năm: 1965

+ Quê quán: Xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Báo chí

 

 

 

+ Họ tên: Kim Thị Thanh Nữ

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Kinh tế phát triển

 

 

 

+ Họ tên: Kiên Rịnh

+ Sinh năm: 1964

+ Quê quán: Xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an

+ Trình độ: Trung học y tế

 

 

 

+ Họ tên: Tăng Thị Ngọc Mai

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đài tạo tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư Phạm; Đại học Kinh tế

 


 

+ Họ tên: Nhan RaNi

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán: Ấp Giồng Đình, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú

+ Trình độ: Đại học Sư phạm; Cử nhân Kinh tế 

ĐƠN VỊ HUYỆN DUYÊN HẢI (3 ĐẠI BIỂU)

 

+ Họ tên: Kiên Quân

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Ấp Tà Rom B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý giáo dục

  

+ Họ tên: Nguyễn Hiền Tuấn

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

 

+ Họ tên: Huỳnh Thị Sô Phia

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Duyên Hải

+ Trình độ: Cử nhân Hành chính

 

 


 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1031
  • Trong tuần: 11,979
  • Tất cả: 2,067,603