Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ngày 09/5/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự thảo: Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Dự và chủ trì hội nghị gồm có các vị ĐBQH: ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách; bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long; cùng đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên minh Hợp tác xã; Hợp tác xã (HTX) hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và đại diện một số Quỹ Tín dụng nhân dân trong tỉnh.

Ông Thạch Phước Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách 
Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Tại hội nghị, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã nêu khái quát một số nội dung của 02 dự thảo Luật, cụ thể: dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) có 12 chương 115 điều quy định về quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động, các chính sách của nhà nước về phát triển của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; về thành lập HTX, Liên hiệp HTX; về quản lý nhà nước đối với tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; các ngành quan tâm một số vấn đề về hoạt động kiểm toán; quỹ không chia; dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) có 10 chương 99 điều quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư; cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; hình thức, phương thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu và quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu. Đồng thời gợi ý một số vấn đề để các đại biểu dự họp thảo luận và đóng góp ý kiến.
Qua đó, đại diện các sở, ngành đã tham gia phát biểu đóng góp 20 ý kiến vào các dự thảo luật (9 ý kiến đóng góp vào dự thảo luật Hợp tác xã (sửa đổi) và 11 ý kiến đóng góp vào dự thảo luật Đấu thầu (sửa đổi)). 
Đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các đại biểu quan tâm một số vấn đề như: số lượng thành viên HTX, đồng bộ các chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX thống nhất với 08 nhóm chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến quan tâm về tài sản góp vốn nên nâng lên 40%; giảm số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu để đảm bảo chi phí, bố trí hội trường; Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quỹ chung không chia; việc kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, việc quy định Tổ Hợp tác trong dự thảo Luật, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với hoạt động của Hợp tác xã,..

Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại Hội nghị

Đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) các đại biểu quan tâm một số nội dung như: Hoạt động lựa chọn nhà thầu; việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu; bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; hình thức đấu thầu; hủy thầu; nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu, hạn mức chỉ định thầu,...

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tham gia phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo luật Đấu thầu (sửa đổi) tại Hội nghị

Ngoài ra, một số đại biểu còn đề xuất làm rõ thêm quy định về sửa đổi hợp đồng; thẩm định giá; trách nhiệm của cơ quan thẩm định giá, chủ đầu tư; quy trình đền bù và mức đền bù khi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật dẫn đến hủy thầu; quy định cụ thể trách nhiệm đối với tổ chuyên gia, tổ thẩm định; quy định về chuyển nhượng gói thầu,…

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Trà Vinh tham gia phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo luật Đấu thầu (sửa đổi) tại Hội nghị

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị vào các dự thảo luật, trên cơ sở đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp trình lãnh đạo Đoàn gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Tin: Xuân Hà, Ảnh: Hữu Phúc

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 29,859
  • Tất cả: 2,787,688