Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại UBND xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú) và UBND huyện Trà Cú
Ngày 09/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số tại UBND xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú) và UBND huyện Trà Cú. Đoàn giám sát do ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
giám sát tại UBND xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú)

Xã Tân Hiệp có 08 ấp, 2.614 hộ với 10.067 nhân khẩu, trong đó có 1.969 hộ dân tộc Khmer với 7.620 nhân khẩu chiếm 75,69% dân số của xã, có 355 hộ dân tộc Khmer là hộ nghèo, 258 hộ dân tộc Khmer là hộ cận nghèo. Thực hiện Chương trình 135 đầu tư xây dựng mới 03 công trình, tổng kinh phí đã phân bổ 3,032 tỷ đồng, đã giải ngân vốn 2,147 tỷ đồng; vốn duy tu bảo dưỡng, sửa chữa 03 công trình, tổng kinh phí phân bổ 243,8 triệu đồng, đã giải ngân 01 công trình đạt 100%, còn lại 02 công trình chưa giải ngân; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, năm 2019 thực hiện 02 dự án nuôi bò sinh sản và bò vỗ béo có 45 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí thực hiện 1,390 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng 768 triệu đồng), giải ngân đạt 100%; năm 2020 thực hiện 02 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có 32 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí thực hiện 583 triệu đồng (trong đó vốn đối ứng 283 triệu đồng), giải ngân đạt 100%. Thực hiện Quyết định 2085/TTg: hỗ trợ vay vốn sản xuất, chuyển đổi ngành nghề trên địa bàn xã đến nay được 30 hộ với tổng số vốn 1,282 tỷ đồng, đã được giải ngân. Hỗ trợ cho 101 hộ vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đầu tư xây dựng 104 căn nhà với tổng kinh phí 4,040 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn cho 1.325 hộ vay với tổng số dư nợ là 39,090 tỷ đồng. 

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
giám sát tại UBND huyện Trà Cú

Toàn huyện Trà Cú, thực hiện Chương trình 135 năm 2019 đầu tư 22 công trình, tỷ lệ giải ngân đạt 98%; năm 2020 đầu tư 11 công trình cơ sở hạ tầng (trong đó: 09 công trình tiến độ thực hiện đạt 100%; 01 công trình đang thi công tiến độ đạt 40%; 01 công trình đang thi công tiến độ đạt 30%). Về duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng: năm 2019 đầu tư sửa chữa 10 công trình cơ sở hạ tầng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%; năm 2020 đầu tư sửa chữa 12 công trình cơ sở hạ tầng (trong đó: 10 công trình tiến độ thực hiện đạt 100%; 01 công trình đang thi công tiến độ đạt 50%, 01 công trình mới giao mặt bằng). Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: năm 2019 đã thực hiện 11 dự án nuôi bò, có 177 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí 4,111 tỷ đồng (vốn đối ứng 1,685 tỷ đồng); năm 2020 xây dựng 08 dự án, có 161 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí thực hiện 3,808 tỷ đồng (vốn đối ứng 1,408 tỷ đồng); đến nay đã giải ngân đạt 37,5% kế hoạch. Về nhân rộng mô hình giảm nghèo: năm 2019 thực hiện 02 dự án nuôi bò, có 42 hộ tham gia, kinh phí thực hiện 1,215 tỷ đồng (vốn đối ứng 552,62 triệu đồng); năm 2020 xây dựng 08 dự án, có 58 hộ hưởng lợi, tổng kinh phí thực hiện 1,372 tỷ đồng (vốn đối ứng 706,61 triệu đồng); đến nay đã giải ngân đạt 49,95% kế hoạch. Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg: về hỗ trợ đất ở đã giải ngân cho 18 hộ với tổng kinh phí 597 triệu đồng, hiện còn 06 hộ chưa tìm được quỹ đất; hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề cho 278 hộ với tổng kinh phí 10,570 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho 274 hộ với kinh phí 10,027 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 25 hộ với kinh phí 37,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú) và huyện Trà Cú vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án từng lúc thiếu đồng bộ; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án còn chậm; việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi của người dân còn hạn chế, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp còn bấp bênh; công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa thật sự hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào vẫn còn cao; việc thực hiện công tác giảm nghèo từng lúc chưa thực sự bền vững,…
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú) và UBND huyện Trà Cú tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn để công tác giảm nghèo đảm bảo tính bền vững; đồng thời triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 14 660
  • Tất cả: 3002380