Hoạt động năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri,… theo lĩnh vực phụ trách

Ảnh: Phó Trưởng ban KT-NS trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX

Đã thẩm tra 13 báo cáo của UBND tỉnh và 33 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức 04 chuyên đề giám sát, khảo sát của Ban, 01 chuyên đề khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh: về việc công tác quản lý sử dụng vốn sự nghiệp chi cho hoạt động khoa học - công nghệ giai đoạn 2016 - 2019; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về thu - chi ngân sách năm 2020 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra (giám sát qua báo cáo); việc triển khai thực hiện Dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Duyên Hải, một số Dự án xử lý rác thải trên địa bàn huyện Trà Cú; việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; về việc kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Qua đó có 65 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phối hợp với Ban Pháp chế tham mưu cho Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương và tham gia giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019. Tham mưu cho Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương và tham gia giám sát về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 (chuyên đề năm 2020); xây dựng Kế hoạch, đề cương giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh (chuyên đề năm 2021). 
Thẩm tra các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và báo cáo kết quả thẩm tra đến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Theo dõi, rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; qua đó, ban hành 07 văn bản đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 34 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Lãnh đạo và các Ủy viên Ban thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa IX tại nơi đại biểu ứng cử để thông tin đến cử tri về những chủ trương, chính sách mới của tỉnh; kết quả trả lời của các cơ quan chức năng đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gởi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Lãnh đạo Ban tham gia cùng với Thường trực HĐND thăm, chúc Tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; thăm, chúc mừng Lễ Sêne Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer,...
Năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung thực hiện tốt các hoạt động như: báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thẩm tra các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách theo sự phân công Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, các dự thảo Nghị quyết của HĐND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND cấp huyện; theo dõi, rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2021 theo kế hoạch đề ra,... và một số nhiệm vụ thường xuyên khác.


Hồng Ngoan


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1743
  • Trong tuần: 14 751
  • Tất cả: 2993126