Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải

Ngày 19/02/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Dài - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát có Thường trực Hội đồng nhân dân, UBMTTQVN và Ủy ban bầu cử huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại Thường trực HĐND huyện Duyên Hải

Qua giám sát và kiểm tra trực tiếp hồ sơ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đơn vị đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác bầu cử, kế hoạch thi đua tổ chức thực hiện và phục vụ công tác bầu cử, kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; lịch trình thời gian và các công việc thực hiện chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử và Tổ chuyên viên giúp việc cấp huyện đảm bảo số lượng người theo quy định. Việc cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng theo thời gian quy định. Tuy nhiên, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: thông báo cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chưa gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định; cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc tính tỷ lệ đại biểu tái cử của cấp xã chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của một vài xã chưa đúng thẩm quyền; cấp xã chưa thành lập Tổ chuyên viên giúp việc theo quy định. 

 

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát tại Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải 

Phát biểu kết luận, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, UBMTTQVN, Ủy ban bầu cử huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải tăng cường thông tin tuyên truyền công tác bầu cử đến các ngành, các cấp và nhân dân nắm, hiểu, biết về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và quy định của pháp luật. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cho công tác bầu cử nhằm triển khai kịp thời khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Ban chỉ đạo bầu cử các cấp cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân chu đáo, chặt chẽ, chất lượng theo Kế hoạch 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chỉ đạo cấp xã điều chỉnh lại cơ cấu đại biểu HĐND dự kiến được bầu, tỷ lệ đại biểu HĐND tái cử, thành lập Tổ giúp việc theo đúng quy định.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 11,341
  • Tất cả: 2,065,726