Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Cầu Ngang

Ngày 18/02/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang. Đoàn kiểm tra, giám sát gồm có: ông Trần Văn Dài - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban bầu cử huyện Cầu Ngang.

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Thường trực HĐND huyện Cầu Ngang

Qua giám sát và kiểm tra trực tiếp hồ sơ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy huyện Cầu Ngang thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác bầu cử, kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử,… Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và Tổ chuyên viên giúp việc cấp huyện đảm bảo số lượng người theo quy định. Việc cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng theo thời gian quy định. Tuy nhiên, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: thông báo cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chưa gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định. Việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của một vài xã chưa đúng thẩm quyền. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã dự kiến được bầu ở một số xã không đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc tính tỷ lệ đại biểu tái cử của cấp huyện, cấp xã chưa đúng theo quy định của Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông Trần Văn Dài - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và quy định của pháp luật. Thực hiện điều chỉnh cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử trước ngày 22/02/2021. Có lịch trình thời gian và các công việc thực hiện chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, cá nhân thực hiện. Chỉ đạo cấp xã điều chỉnh lại số lượng đại biểu dự kiến được bầu, tỷ lệ đại biểu tái cử theo đúng quy định.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 4107
  • Trong tuần: 30,896
  • Tất cả: 2,361,615