Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban. Thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động; thực hiện tốt công tác giữ mối liên hệ và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh,Thường trực HĐND cấp huyện và cơ sở trong tổ chức triển khai các hoạt động, nhất là hoạt động giám sát và thẩm tra. 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên
 tại UBND huyện Châu Thành

Đầu nhiệm kỳ, Ban Văn hóa - Xã hội có 07 thành viên, gồm: Trưởng ban và Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 05 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ có 02 lần thay đổi Trưởng ban và miễn nhiệm 01 Ủy viên Ban (do chuyển công tác khác); hiện tại Ban có 06 thành viên gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 04 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; duy trì và thực hiện tốt cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan.
Hoạt động thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật và có nhiều đổi mới, nêu quan điểm, chính kiến của Ban đối với những vấn đề cụ thể, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó đã góp phần quan trọng giúp đại biểu nghiên cứu, xem xét và tập trung thảo luận để thống nhất và có quyết định đúng đắn về những vấn đề quan trọng của địa phương. Nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra 24 báo cáo và 28 dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX; thẩm tra 13 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Mỹ Long Bắc(huyện Cầu Ngang)

Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban luôn bám sát vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình giám sát hàng năm của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và của Ban. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức giám sát, khảo sát 17 chuyên đề đối với 62 lượt đơn vị, địa phương. Sau các cuộc giám sát, khảo sát, Ban tổ chức cuộc họp Ban để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, khảo sát theo luật định; trong đó đánh giá mặt làm được, mặt hạn chế, qua đó có 387 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và đơn vị có liên quan để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn. Nhìn chung, các kiến nghị cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.
Các thành viên Ban thực hiện tốt việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 31/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp thường lệ - HĐND tỉnh khóa IX; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định; tiếp xúc cử tri chuyên đề do Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức.
Lãnh đạo Ban tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với huyện - thị xã - thành phố; hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn; hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đóng góp xây dựng nội dung, tham dự Hội nghị giao ban các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ, tết; dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề do Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tổ chức; tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, tỉnh - thành bạn, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan.


Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1764
  • Trong tuần: 14 772
  • Tất cả: 2993147