Hoạt động quý I/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình và tập trung thực hiện tốt các hoạt động đề ra trong chương trình công tác quý I/2021 đảm bảo đúng tiến độ.

Công tác theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát được thường xuyên quan tâm, kết quả đến nay các đơn vị chịu sự giám sát và các ngành có liên quan đã có báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Ban sau các đợt giám sát. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp thứ 19 - tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX như: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban; báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban như: báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; báo cáo kết quả xem xét các Nghị quyết và tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực pháp chế; đóng góp dự thảo quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Ban Chỉ đạo 165 của UBND tỉnh; công văn tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Tờ trình của UBND tỉnh về việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương.
Lãnh đạo Ban chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tại Thường trực HĐND các huyện - thị xã - thành phố; tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV tại huyện Càng Long. Dự họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh; dự một số cuộc họp, hội nghị do Bộ ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, UBND, Sở ngành tỉnh - huyện - thị xã - thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Quý II/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường, thị trấn. Tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, trả lời các văn bản của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế. Thực hiện tốt công tác phối hợp và tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các Sở, ban ngành tỉnh và huyện - thị xã - thành phố tổ chức về các vấn đề có liên quan. Dự họp báo tuần, phiên họp tháng của Thường trực HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND nơi thành viên Ban ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 94
  • Hôm nay: 1912
  • Trong tuần: 14 920
  • Tất cả: 2993295