Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 3) tại xã Ngãi Hùng, xã Tập Ngãi (huyện Tiểu Cần)
Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát, sáng ngày 22/5/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Ngãi Hùng, xã tập Ngãi (huyện Tiểu Cần) và đi kiểm tra thực tế tại 06 Tổ bầu cử trên địa bàn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 3). Ông Sơn Tươi – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. 

Quang cảnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Ngãi Hùng

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, xã Ngãi Hùng và xã Tập Ngãi đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử chuẩn bị các hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đơn vị chỉ đạo rà soát, nắm, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, trong đó xã Ngãi Hùng có 5.217 cử tri, xã Tập Ngãi có 9.600 cử tri tham gia bỏ phiếu. 

Kiểm tra thực tế tại Tổ bầu cử thuộc xã Ngãi Hùng

Ủy ban bầu cử 02 xã đã nhận các vật tư, ấn phẩm, văn phòng phẩm và cấp phát lại cho các Tổ bầu, việc cấp phát thẻ cử tri đảm bảo đúng thời gian quy định, thường xuyên rà soát danh sách cử tri và tiến hành bổ sung danh sách cử tri khi có người làm ăn xa về; chỉ đạo vệ sinh cảnh quan môi trường sạch đẹp, bố trí, sắp xếp trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên theo hướng dẫn. Thực hiện phát thanh các thông tin về bầu cử trên trạm truyền thanh xã, bố trí loa tay phát thanh tại các Tổ bầu cử; chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được đảm bảo, đồng thời nắm chắt tình hình những cử tri đi làm ăn xa về , đặc biệt từ vùng dịch về để kịp thời xử lý theo quy định,…

Quang cảnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Tập Ngãi

Tuy nhiên, tại một số điểm bỏ phiếu cũng còn một số khó khăn, tồn tại như: địa điểm khu vực bỏ phiếu đa số nhỏ nhưng kích thước biểu mẫu trang trí quá lớn; việc in tiểu sử tóm tắt và phiếu bầu còn chậm, nhà in in sai thông tin phải điều chỉnh lại, cơ sở vật chất còn hạn chế, nên gặp khó khăn cho việc trang trí tại khu vực bỏ phiếu. Một số nơi mượn nhà dân làm điểm bỏ phiếu nên việc trang trí chưa được trang trọng, ...

Kiểm tra thực tế tại Tổ bầu cử thuộc xã Tập Ngãi

Kết thúc buổi làm việc, ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của 02 đơn vị, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử xã thực hiện tốt các giải pháp theo kế hoạch, hướng dẫn để cuộc bầu cử đạt yêu cầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử, thông báo địa điểm bỏ phiếu và đôn đốc cử tri đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định; phân công thành viên trực 24/24 giờ; thực hiện đúng nguyên tắc về bầu cử và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ bầu cử; chuẩn bị thùng phiếu phụ cho những người ốm đau, già yếu; triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt rà soát chặt chẽ những người đi làm ăn xa trở về để có biện pháp hướng dẫn kịp thời.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1653
  • Trong tuần: 14 661
  • Tất cả: 2993036