Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Sáu tháng đầu năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Trưởng Ban KT-NS trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra 09 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 17 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; thẩm tra và đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến 09 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 văn bản của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia cùng Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công các kỳ họp; thực hiện các quy trình, thủ tục xây dựng Nghị quyết và xây dựng tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Tiến hành thẩm tra và tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát qua báo cáo đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách: có 19/19 đơn vị đã gửi báo cáo kết quả thực hiện đối với 73 kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 08 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế và ngân sách. 
  Thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri tại địa bàn huyện Tiểu Cần. Lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; dự họp mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  Sáu tháng cuối năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2021 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra. Khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chuyển từ năm trước sang năm sau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020. Tham mưu Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề: việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề: công tác triển khai, thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiêm kỳ đến cuối năm 2020,... và một số công việc thường xuyên khác.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 1957
  • Trong tuần: 14 965
  • Tất cả: 2993340