Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 để sơ kết tình hình công tác tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8/2021 và bàn một số nội dung có liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ảnh: phiên họp thường kỳ tháng 7/2021

Trong tháng 7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 để thảo luận đóng góp kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo chi tiết và ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022. Tổ chức phiên họp thứ nhất Thường trực HĐND tỉnh khóa X, họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh và kịp thời cho ý kiến 02 văn bản của UBND tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2020. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; ban hành kế hoạch tổ chức tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành công văn đề nghị đại biểu HĐND tỉnh gửi lịch tiếp công dân để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 9/9 huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thăm tặng quà các chốt kiểm dịch Covid -19 và hỗ trợ quà cho một số khu các ly trên địa bàn tỉnh;  thăm tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan và 50% làm việc tại nhà theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; họp công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn và đội ngũ công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng phân công công chức, người lao động các phòng thuộc Văn phòng, bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm Trưởng phòng, phó Trưởng Phòng của các Phòng còn lại trực thuộc Văn phòng.
Tháng 8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: chuẩn bị các nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2020. Thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đã đề ra; tham gia với UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp,... 

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 29,765
  • Tất cả: 2,787,594