Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư Pháp; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh điều hành cuộc họp thẩm tra theo hình thức trực tuyến

Cuộc họp đã xem xét, thẩm tra nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: bổ sung dự toán cho các Sở, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; thông qua điều chỉnh tên công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua tại Mục 8, Phần VIII.2, Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh; thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung có liên quan như: nguyên nhân sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; bổ sung một số quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh; thẩm quyền phân cấp điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn đưa vào danh mục đầu tư công không thuộc thẩm quyền; một số dự án chưa có quyết định đầu tư theo điều kiện quy định,... Lãnh đạo các cơ quan soạn thảo Nghị quyết phát biểu tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kết luận tại cuộc họp ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo Nghị quyết có báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 11/9/2021.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1642
  • Trong tuần: 14 650
  • Tất cả: 2993025