Hội nghị toàn thể Hội thâm bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tuyến. Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, 25/25 vị Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị này, các vị Hội thẩm đã thống nhất bầu ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn Hội thẩm, bà Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và bà Huỳnh Bích Như - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được trúng cử Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề nghị các đồng chí trên cương vị của mình thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình Hội thẩm tham gia xét xử, giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, UBMTTQVN, TAND tỉnh và kịp thời phản ánh, góp ý, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác của Đoàn Hội thẩm và Hội thẩm. Đề nghị các vị Hội thẩm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia xét xử với TAND tỉnh; chủ động cập nhật, nghiên cứu văn bản pháp luật, tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ xét xử trong thực hiện nhiệm vụ xét xử; trường hợp Hội thẩm thay đổi vị trí, nơi công tác hoặc nơi cư trú thì kịp thời thông báo với Trưởng đoàn Hội thẩm và Chánh án TAND tỉnh để kịp thời củng cố, kiện toàn theo quy định. Đề nghị Đoàn Hội thẩm thực hiện tốt công tác đánh giá, sơ tổng kết định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời gửi báo cáo đến Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Chánh án TAND tỉnh; hàng năm, phối hợp với TAND tỉnh tổ chức, triển khai nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tổ chức hoạt động của TAND tỉnh và hoạt động của Hội thẩm. 
Đồng thời, tại Hội nghị này, ông Trịnh Minh Tự - Chánh án TAND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng đối với việc quan tâm, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trong điều kiện toàn tỉnh đã và đang quyết liệt tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bày tỏ sự tín nhiệm đối với nhân sự được bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần tham gia cùng Tòa án thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử án theo quy định.
Thay mặt Đoàn Hội thẩm, ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng đoàn Hội thẩm xin cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và các vị Hội thẩm đã tin tưởng, giới thiệu và tổ chức Hội nghị để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phân công cán bộ tham gia Đoàn Hội thẩm. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân sẽ gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luận, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để cùng với Đoàn Hội thẩm làm tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4388
  • Trong tuần: 31,177
  • Tất cả: 2,361,896