Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020)
Sáng ngày 12/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát; tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND một số huyện, xã có liên quan.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu mục đích, yêu cầu

Qua xem xét báo cáo và trao đổi tại buổi giám sát cho thấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện khá tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thực hiện các dự án trồng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện việc trồng rừng, chăm sóc rừng, đề xuất xây dựng các dự án thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng góp phần tăng diện tích rừng phòng hộ, tạo vành đai che chắn bảo vệ đê biển, hạn chế xói lở biển, bảo vệ diện tích nông nghiệp bên trong, ổn định và duy trì môi trường sinh thái đặc trưng vùng ngập mặn ven biển của tỉnh. Quan tâm công tác tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn người dân trồng bổ sung rừng, triển khai thực hiện các dự án trồng rừng, phát triển rừng, qua đó đã tổ chức tuyên truyền được 81 cuộc với 2.334 lượt người tham dự và được người dân đồng tình ủng hộ; xã hội hóa trong công tác trồng rừng đã kêu gọi được các tổ chức, cá nhân tham gia với tổng vốn thực hiện 5,3 tỷ đồng (vốn viện trợ không hoàn lại). 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở triển khai thực hiện 11 dự án, trong đó có một số dự án thực hiện khá tốt như đều được thẩm định phê duyệt, hướng dẫn triển khai trước khi thực hiện, về khối lượng thực hiện, tiến độ giải ngân khá cao: Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020; Dự án Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải,... Công tác tuần tra được tăng cường, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, hạn chế thiệt hại về rừng, từ năm 2016 đến 2020 đã tuần tra 3.782 lượt, phát hiện và xử lý 74 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu 

Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý các dự án trồng rừng, phát triển rừng trong thời gian qua cũng còn những tồn tại, hạn chế như: trồng mới rừng chỉ đạt 16,97% kế hoạch; chăm sóc rừng chỉ đạt 27,78%; trồng cây phân tán chỉ đạt 28,75%; tỷ lệ độ che phủ rừng 3,95% chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án khá nhiều (từ năm 2014 đến 2020 đã chuyển đổi 81 ha thực hiện 10 công trình, dự án), từ đó phần nào làm ảnh hưởng đến công tác phát triển, bảo vệ rừng. Từng lúc đơn vị chưa tập trung thực hiện tốt công tác điều hành quản lý và giám sát. Chưa kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, từ đó có nhiều dự án triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả. Việc thực hiện quyết toán hạng mục của một số dự án chậm. Giải pháp chăm sóc, bảo vệ rừng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từng lúc chưa đạt hiệu quả cao nên diện tích rừng vùng ven biển hàng năm bị giảm,…  
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt công tác trồng, phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng và bảo vệ rừng để người dân thấy được tầm quan trọng của rừng trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi thực hiện những công trình, dự án thật cần thiết, bức xúc. Tập trung thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý, triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc. Tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách, nguồn huy động xã hội hóa để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ kế hoạch đề ra; đồng thời sử dụng vốn, thực hiện giải ngân vốn đúng tiến độ, quyết toán kịp thời theo quy định. Thường xuyên, định kỳ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án trồng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm diện tích rừng; sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ rừng theo đúng quy định,...

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1646
  • Trong tuần: 14 654
  • Tất cả: 2993029