Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X

Ngày 26/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Quang cảnh phòng họp trực tuyến

Tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách và các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; về việc báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2020; về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022- 2024; tình hình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách tỉnh giữa các dự án trong nội bộ của đơn vị; tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh về kết quả giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi năm 2021; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025; phê chuẩn dự toán ngân sách; phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh trà Vinh; phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu 

Nhìn chung, sau khi đại diện lãnh đạo Ban trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đồng thời thảo luận làm rõ thêm một số nội dung về: việc giải ngân vốn đầu tư công 2021; nguyên tắc chung, thứ tự ưu tiên phân bổ kế hoạch đầu tư công 2022;  nguyên nhân chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 sang năm 2021; việc thực hiện tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; định mức thu đối với phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; làm rõ công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, giải trình về một số nội dung liên quan nhận định của Ban đối với thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh,...   
Kết luận tại cuộc họp ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo Nghị quyết tiếp thu, báo cáo giải trình, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung một số dự thảo Nghị quyết, đồng thời tiếp thu các ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 10,100
  • Tất cả: 2,059,693