Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 11/2021
Ngày 29/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 11 để sơ kết tình hình công tác tháng 11, triển khai chương trình công tác tháng 12/2021 và bàn một số nội dung có liên quan. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp gồm: ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh phiên họp 

Trong tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ thứ 3; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp: chuẩn bị nội dung kỳ họp; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; họp báo tuần, phiên họp thường kỳ để sơ kết công tác, xem xét các nội dung liên quan hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiến hành giám sát qua báo cáo và tổ chức họp với UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh có liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện các dự án trồng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay (cuối năm 2020). Xem xét cho ý kiến 05 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát kèm đề cương báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV.
Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp thứ hai bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết hoạch công tác tháng 12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; ban hành Chương trình giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; chuẩn bị các nội dung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 3; các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét về các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đề ra; lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,…

Lệ Hiền

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1648
  • Trong tuần: 14 656
  • Tất cả: 2993031