Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Ngày 06/10/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: (1) Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, nhìn chung đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, một số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết gửi bổ sung bảng so sánh mức chi của Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND với mức chi của dự thảo Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để đối chiếu, tổng hợp trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem xét lại tính phù hợp của việc quy định “Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC”; bổ sung thành phần nơi nhận tại dự thảo báo cáo. 
Qua đó, các đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết đã phát biểu trao đổi một số nội dung có liên quan, giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu và tiếp thu để điều chỉnh lại nội dung dự thảo Nghị quyết theo các ý kiến đóng góp. 
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị nhanh chóng gửi tài liệu bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo ý kiến đóng góp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để Ban Pháp chế báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến.

             N.T Đào

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1650
  • Trong tuần: 14 658
  • Tất cả: 2993033