Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra
Ngày 15/11/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Cục thuế tỉnh và Sở Tài chính. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát; ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Tham gia cùng Đoàn có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQVN tỉnh. 

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
làm việc tại Cục thuế tỉnh 

Theo báo cáo Cục thuế tỉnh, năm 2022, tổng thu nội địa 10 tháng đạt 4.761 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ; ước tổng thu nội địa năm 2022 được 5.385 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 6,4% so cùng kỳ; ước thu cả năm có 12/18 khoản thu và sắc thuế đạt, vượt dự toán và so cùng kỳ, ước có tới 05/06 đơn vị thu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2022 và tăng nhiều so cùng kỳ. Quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ quan thuế, trụ sở người nộp thuế; thu các khoản nợ thuế tồn đọng; hoàn thành các kiến nghị Kiểm toán, Thanh tra tồn đọng qua các năm.  
Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, cơ bản đảm bảo kịp thời, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý qua ngân sách; thu ngân sách ước cả năm 2022 được 14.566,6 tỷ đồng, đạt 140,97% so dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách ước cả năm 12.692,8 tỷ đồng, đạt 119,09% so dự toán; quản lý việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng khá tốt; công tác quản lý các quỹ, công tác thanh tra tài chính, công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được thực hiện theo quy định,…

Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến buổi làm việc tại Sở Tài chính

Tuy nhiên, theo Cục thuế tỉnh báo cáo có một số khoản thu ước cả năm 2022 không đạt dự toán và giảm so cùng kỳ; còn 06/18 khoản thu và sắc thuế không đạt so dự toán, trong đó có những khoản thu, sắc thuế có dự toán chiếm tỷ trọng khá cao nhưng đạt thấp so dự toán; vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế và có một số nợ thuộc nhóm nợ khó thu, ước nợ đọng đến ngày 31/12/2022 toàn tỉnh là 155 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.
Việc tham mưu điều hành, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách của Sở Tài chính cũng còn một số mặt hạn chế; một số nội dung chi đầu tư phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt kế hoạch, tính đến ngày 31/10/2022 giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,58% kế hoạch, giảm 4,38% so cùng kỳ; vẫn còn một số khoản tạm ứng quá hạn từ những năm trước chưa thu hồi; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện còn chậm và tồn đọng nhiều năm; công tác đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành chưa đạt yêu cầu. 

Ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận giám sát tại Sở Tài chính 

Phát biểu kết luận giám sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời, đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách đạt hiệu quả; tích cực phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết chính sách pháp luật thuế Sở tài chính tiếp tục tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị để thực hiện hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra còn tồn đọng nhiều năm.

Hồng Ngoan

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 95
  • Hôm nay: 1924
  • Trong tuần: 14 932
  • Tất cả: 2993307