Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ 7
Chiều ngày 21/11/2022, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Trần Văn Phong, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025 thuộc lĩnh vực dân tộc; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra; đồng thời đề nghị chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp, bổ sung, làm rõ một vài số liệu lên quan đến chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ nhà ở cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc Khmer từ nguồn Quỹ an sinh xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân đang sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.
 

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tham mưu soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025 chỉnh sửa nội dung theo ý kiến đóng góp của đại biểu; đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chỉ tiêu Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực dân tộc, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp và sẽ hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 514
  • Trong tuần: 19 915
  • Tất cả: 2984889