Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 9/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 10/2020
Ngày 25/9/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tháng 9/2020 và xây dựng chương trình công tác tháng 10/2020, Bà Nguyễn Thị Trúc Ly  - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh họp Văn phòng tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn giám sát số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phục vụ Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: họp Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh và Bảo hiểm xã hội tỉnh; giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân Phường 2 (thị xã Duyên Hải), Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang; khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè; tiếp 08 lượt công dân; nhận 08 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 05 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời 01 đơn; nhận 03 thông báo kết quả xử lý đơn của các ngành chức năng. Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác.

Tháng 10/2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ Đoàn giám sát số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế. Phục vụ Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra và tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; họp báo tuần, họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; họp thường kỳ tháng 9/2020 của Thường trực; họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè và Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần; họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải cơ sở tại Ủy ban nhân dân xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân Phường 2 (thị xã Duyên Hải), Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải và Sở Tư pháp; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 Minh Phương

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1663
  • Trong tuần: 14 671
  • Tất cả: 2993046