Thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ngày 01/7/2021, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã lập Tờ trình gửi đến Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị giải thể Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh họp đột xuất chuẩn bị quy trình đổi tên Công đoàn 

Ngày 07/7/2021, Công đoàn viên chức tỉnh quyết định đổi tên Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và Công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh thành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn gồm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thoảng - Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Phạm Thị Mỹ Xuyên - Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn và 03 đồng chí Ủy viên. Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở gồm đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và 02 đồng chí Ủy viên.
Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn điều lệ thi hành Công đoàn Việt Nam và một số quy định của pháp luật có liên quan.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 551
  • Trong tuần: 11,332
  • Tất cả: 2,065,717