NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 95/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 14
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-95-2019-nq-hdnd.pdf