NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 176/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 14
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ176HDND.pdf