NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù tỉnh Trà Vinh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 174/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù tỉnh Trà Vinh năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 14
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ174HDND.pdf