NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm
Số ký hiệu văn bản 173/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 14
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ173HDND.pdf