Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị quyết khoá IX
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-09 nq-hdnd bs hoi tham nhan dan.pdf