NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Nghị quyết Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 17/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết khoá 9
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 13 NQ-HDND.pdf