Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 09/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND Khóa IX - kỳ họp thứ 18
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-39 nq-hdnd.pdf